מה דין הסכם של בני זוג שחזרו לשלום בית ושוב התגרשו כעבור שלוש שנים

זוג אשר החל את יחסיו בגיל צעיר ומאהבת נעורים שהבשילה לנישואין ומאהבה זו הגיחו לאויר העולם שלושה ילדים לאחר הסכמה משותפת ובחלוף השנים החליטו הזוג להתגרש תוך הסכמה מלאה להסכם כולל בעניין חלוקת הרכוש ובכל העניינים אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין  אך טרם הגט החליטו לחזור בני הזוג לשלום בית ומכאן הבעל שב לגור בבית כלא הייתה פרידה וכלא קיים הסכם חלוקה .בחלוף שלוש שני שוב החליטו בני הזוג להתגרש מה דין ההסכם אשר קיים לו תוקף של פסקדין מבית הדין הרבני אותו אישרו בני הזוג האם כל ההסכם תקף? האם חלקים ממנו? ומה בדבר ההסכמות?

לזוג המדובר נפתחו בבית משפט 2 הליכים שונים אשר שמונה מהם נידונו בבית המשפט לענייני משפחה בראשל"צ בפני כב' השופטת מירה רום פלאי אשר בפס"ד החולש על למעלה מ100 עמודים

שמונה הליכים בפסק דין 1 בין יתר ההליכים אשר הגיעו והבשילו לכדי התביעות השונות " מזונות" – בחלוף השנים קיימים שינויים בגין התבגרות הילדים המצריכים הסדרים חדשים בשל העובדה שבחלוף השנים קטין מבין הקטינים כבר אינו קטין ואחד נוסף כפסע מלהיות בוגר  "לשון הרע" " זמני שהות" תלונות הדדיות על ניכור ושוב האשמות כך ציינה בין היתר השופטת מירה רום פלאי מתוך פסק הדין: והביאה את טענות האב:

"שבועיים לאחר מתן הגט, האישה הפעילה על האיש מסע שכנועים ולחצים לשוב לחיות עמה, ולבסוף ביום 02.06.15 שבו הצדדים לחיות יחד, עד חודש 12/17 אז לפתע הגיעו בלשים לביתם של  הצדדים ומסרו לאיש כי הוא מואשם בעבירות סמים. האיש הסיק כי התלונה האנונימית הוגשה על  ידי האישה. או אז הודיעה לו האישה כי ברצונה להפרד, והוא התבקש לעזוב את הבית. כעבור שבועיים נודע לו כי האישה נמצאת בזוגיות עם עו"ד ממקום עבודתה, אשר עבר להתגורר בבית הצדדים, שמחצית מהזכויות בו שייכות לאיש. בנוסף האישה הסיתה את ילדי הצדדים כנגד אביהם עד כדי ניתוק "

עוד סיכמה השופטת את ההליכים הרבים אשר התנהלו בבית המשפט:

"בעניינם של הצדדים התקיימו עשרה דיונים, מתוכם שלושה דיוני הוכחות; אחד ביום 03.03.21 , 4 השני ביום 04.03.21 , והשלישי ביום 25.05.21 . במהלך כלל הדיונים שהתקיימו ולאורך כל הדרך, 5 בית המשפט ניסה לסייע לצדדים להגיע להסכמות אף חלקיות לסיום הסכסוך. בהעדר הסכמות 6 הצדדים ב"כ הצדדים סיכמו בעל פה ובכתב. בתאריך 25.05.21 הוגשו סיכומי האיש ובתאריך 7 26.05.21 הוגשו סיכומי האישה. על כן, בשלה העת למתן פסק דין.

 

עוד הבהירה השופטת את המקרה המורכב בו הדין החל על סוג מחלוקת כזו עניינה למעשה נמצאת בחוק יחסי הממון אל מול ההסכם בבואה לפשט את תיאור המקרה ציינה השופטת:

. עסקינן בהסכם ממין מיוחד, הסכם עליו חלים זה לצד זה דיני החוזים הכלליים וכן הדין המיוחד שעניינו יחסי ממון בין בני זוג.

. הוראת סעיף 2 לחוק יחסי ממון ברורה, ועולה ממנה, כי משעה שהסכם ממון אושר כדין על ידי  ערכאה מוסמכת, כל שינוי שלו טעון אף הוא אישורה. לצורך העניין, הסכם גירושין מהווה פעמים רבות מקרה פרטי של הסכם ממון, שעה שעם הסוגיות אותן מסדירים בני זוג אשר פניהם לגירושין  נמנים גם ענייני הממון המשותפים להם.

. לפי ההלכה הפסוקה, הסכם שקיבל תוקף של פסק דין ניתן לביטול ככל הסכם אחר, בין מחמת פגם שנפל בו, ובין מחמת שינויו במפורש או מכללא, אך זאת יש לזכור שינוי או ביטול של הסכם בדרך – התנהגות צריך שיושתת על בסיס ראייתי מוצדק ויתגבש בדפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני  הצדדים )ראו: ע"א 4956/90 פז גז חברה לשיווק בע"מ נ' גזית הדרום בע"מ, פ"ד מו) – 4 ) 35 .) 248 . אין חולק, כי הסכם הגירושין בענייננו אושר כדין וקיבל תוקף של פסק דין ע"י הערכאה המוסמכת, כמתחייב מהוראות חוק יחסי ממון.  אין גם חולק, כי בסמוך לחתימה על הסכם הגירושין ועוד בטרם החלו לפעול על פיו, שבו הצדדים – לחיות יחדיו בחיים משותפים עם ילדיהם. בשום שלב פסק הדין לא בוטל ואף לא הוגשה בקשה  לבטלו. כך, גם לא בוטל הסכם הגירושין בדרך הקבועה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 7 התשל"א- 1970 , ואף לא שונה בדרך הקבועה בחוק יחסי ממון. הצדדים לא חתמו על הסכם אחר, 8וממילא לא הביאו כל הסכם אחר לאישור ערכאה מוסמכת. נוכח המחלוקת בין הצדדים, עלינו לבחון, אפוא, את טיב החיובים שנטלו עליהם האיש והאישה  במסגרת הסכם הגירושין, ומהי הנפקות שיש לאי קיומם בהתאם לקבוע בהסכם, והכל בהתחשב במהות ההסכם, באופיו המיוחד ובדין הספציפי החל עליו..

את האשה ייצג עו"ד עומר נירהוד

את הגבר ייצג עו"ד אסי סגל

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל