זמני שהות וחשש לניכור הורי – טובת הקטין -קלישאה ,טענה, או האם יש הצדקה -פסק דין של השופטת רונית גורביץ

צילום:תמרי גת

מפסק הדין אשר נידון בפני השופטת רונית גורביץ בתביעות הדדיות כאשר האב תובע שינוי בזמני השהות ואיבחון לגבי חשש לניכור הורי ומנגד האם תובעת שהאב יעבור בדיקה פסיכודיאגנוזית ומסוכנות לאב בנוסף לצמצום זמני השהות של האב עם הקטין .
הצדדים התגרשו תחת הסכם בדצנבר 2021 .
האם בטענותיה מעלה טענות של אלימות כלכלית ורגשית כלפיה כתוצאה מאופיו של האב של שליטה אובססיבית ובזמן עריכת הסכם הגירושין לא הובא בחשבון טובתו של הקטין מאחר ולא הייתה מיוצגת בנוסף לטענה כי חתימה על ההסכם נעשתה תחת לחצים בהם הייתה שרויה עקב איום מצד הגבר כי מתן הגט ייעשה בכפוף לתנאים אשר אותם הציב לעניין זמני השהות .
התפתחותו של הקטין מלווה כעת בקשיים של גמילה מחיתולים ומעברים שונים מבית האב לאם בתדירות גבוהה וכי חוסר התקשרותם של ההורים מונעים את התפתחותו של הקטין וגורמת לו לחוסר ביטחון עצמי ומכאן הגיעה התביעה לצמצום זמני השהות עם האב שלכאורה משמש בילד ככלי לתכתיביו השונים .
האב שמיוצג באמצעות עורכת דינו רעות אקהאוז עמויאל טען כי טענות האם שיקריות בכל הנוגע לחתימת ההסכם מאחר והוא לא נעשה במחטף של רגע אלא בהליך ממושך שהיה מלווה בייעוץ משפטי אותו קיבלה האם כמו כן הוא אינו מטיל ספק ביכולת תפקודה של האם כאם אך ציין כי היא מטופלת ונוטלת כדורים לאחר איבחון עוד הוא מעלה את החשש העיקרי שלו לניכור הורי בצל העובדה כי הקטין אינו קורא לו אבא אלא בשמו הפרטי .
עוד טוען כי התעקשותה של האם בנוגע לזמני מסגרות החינוך מעיד על השליטה ונכונותה להגיע לכדי הסכם הגירושין ותביעת צמצום זמני השהות באה למעשה להרחיק את הקטין ממנו .
עוד הוא עתר לאיסוף הקטין ממסגרתו החינוכית ולא מבית האם כמו כן שלל את טענות מסוכנותו ואמר כי היה שותף לגידולו כאב פעיל במהלך השנים.
יותר מכל בפסק הדין הנוכחי ראויה לשבח העוס"ית לסדרי דין שמובא כאן כלשונו מפסק הדין :
" 30. העו"ס דיווחה כי זמני השהות מתנהלים על פי הסכם הגירושין.
בהגיעו של הקטין לגיל 4, איסוף הקטין באמצע השבוע לצורך זמני השהות יהיה מתום המסגרת החינוכית. בנוסף, תתווסף לינה ביום ה', בבית האב, בשבוע בו שוהה הקטין עם האם בסופ"ש.
31. מהדו"ח החינוכי של הקטין עולה לגבי הערכת מצבו כי:
"מתואר … כילד עליז ושמח אשר מגיע בשמחה לגן ובדרך כלל נפרד בקלות. משתף פעולה עם הנעשה בגן. אהוב על חבריו, אוהב לעזור ומשחק בהתאם לגילו…מדבר ברור ומרבה לספר סיפורים שואל שאלות ומתעניין".
עוד בדו"ח כתוב כי ל… קשה במעברים, ולעיתים בתחילת פעילות, וכי הוא פיתח תלות במוצץ וחיתול אשר מסייעים לו להתמודד בזמנים של קושי, בכי ותסכול. מתואר בדו"ח החינוכי כי ישנם ימים בהם … רגיש יותר, עייף ומבקש שאמו תבוא לקחת אותו מוקדם יתר או את המוצץ והחיתול".
32. ולגבי הקשר עם כל אחד מההורים : "מצוין בדו"ח החינוכי כי שני ההורים משתפים פעולה עם הצוות החינוכי וכי יש לשניהם קשר מצוין עם הצוות ועם … לצד זאת… חשוב שההורים יעשו מאמץ להיפגש בצורה חברית ויפה ובכבוד האחד כלפי השנייה ותקשורת טובה, זאת בשל הרגישות הגבוהה של …".
33. העו"ס תיארה כי ל… קשר טוב וקרוב עם שני הוריו והוא חש בנוח ומתנהל בחופשיות ובשמחה בשני הבתים, שני ההורים דואגים לשמירת הקשר של … עם משפחתם המורחבת.
34. תחת הכותרת זיהוי כוחות מעכבים וגורמי סיכון במשפחה בעת המשבר, ציינה העו"ס כי: "בין ההורים מתקיים קונפליקט אשר מלווה בקשיים בתקשורת, מאבקי שליטה והאשמות הדדיות".
האם מתארת את התנהלותו של האב בנוגע ל…, כהפגנתית מולה ולעיתים אף אינה אחראית לדוגמא בנושאי תזונה ובטיחות ברכב.
האב מצדו מתאר כי האם מבטלת אותו כאביו של … ומגוננת על … באופן אשר פוגע בקשר שלו עמו.
35. העו"ס הוסיפה, כי: "בין ההורים ישנה חוסר הסכמה בדבר זמני השהות עם …".
האב מעוניין ביותר מעורבות והעמקת הקשר עם … ומבקש להחיל את השינוי בהסכם כבר מעכשיו. בעוד האם רואה את טובתו של …. בשהייה ממושכת כמה שיותר אתה ומתנגדת להרחבת זמני השהות טרם המועד שנקבע בהסכם. "שני ההורים מדווחים כי המעברים ביניהם קשים ל…".
36. העו"ס מתארת כי: "בין ההורים קיימים פערים בתפיסות החינוכיות וקשיים משמעותיים בתקשורת אשר מקשים עליהם לקבל החלטות בנוגע ל… ההורים העלו קושי סביב מידע שוטף שאינו עובר מההורה השני או עובר באופן לא מלא או לא מדויק. מידע הנוגע ל… בעניינים רפואיים, תזונה, הרגלי ניקיון סביב גמילה".
37. העו"ס מציינת כי אצל שני ההורים נראה קושי ביכולתם לשתף פעולה עם ההורה השני לצורך קבלת החלטות. המלצותיה הינן להרחבת זמני שהות עם האב.
38. העו"ס בחנה שלוש חלופות שונות, והמלצתה לבחור בחלופה להרחבת זמני שהות עם האב, עליה הסכימו ההורים בהסכם הגירושין, וזו אמורה להיכנס לתוקף במאי 2023 עם הגיעו של … לגיל 4.
לפי חלופה זו:
בשבוע ראשון : הקטין ישהה אצל האם בימים א',ג' ו-ה'.
אצל האב- בימים ב' ו-ד' וסופ"ש.
בשבוע שני: אצל האם – ימים א', ג' וסופ"ש.
אצל האב- ב', ד' ו-ה'.
לדעתה של העו"ס "חלופה זו הינה חלוקה מאוזנת בין שני ההורים, אשר לשניהם נצפה קשר מיטיב וקרוב עם …, ותסייע ל… בהמשך בניית קשר והתקשרות מיטיבים עם שני הוריו. חלופה זו מבטלת את המעברים ביו הוריו עמם נדרש כיום … להתמודד בזמני השהות שלו עם אביו ותסייע בתחושת ביטחון ויציבות עבור …".
39. הערכה מסכמת של העו"ס הינה כי:
"שני ההורים מסורים לגידולו של … ושמים את ההורות כמקום ראשון בחשיבותו במעלה עבורם. נראה כי שני ההורים מיטיבים עם בנם ועושים מאמצים לענות על צרכיו כפי שהם מבינים אותם. ההתרשמות מ… כי הינו ילד צעיר, שמח ומתפקד אשר קיים לו קשר בסיסי טוב ובטוח עם שני הוריו. יחד עם זאת, בין ההורים מתקיים קונפליקט הבא לידי ביטוי בתקשורת שאינה מקדמת וכנה ובמאבק על זמני השהות והקשר עם ….
עולה כי … חשוף לקונפליקט בין הוריו ומושפע מקשיי התקשורת ביניהם והקושי שלהם בקבלת החלטות משותפות בענייננו.
אנו מתרשמות כי טובתו של … הינה בקשר מאוזן וקבוע עם שני הוריו".
40. אשר לטענה לניכור הורי, העו"ס מתרשמת כי "לא עלה חשש כי קיים ניכור הורי".
41. עו"ס המליצה על הרחבת זמני שהות של … עם אביו לפי ההסכם אף טרם הגיעו לגיל 4.
42. עו"ס המליצה על שילוב ההורים בתיאום הורי, לנוכח הקושי של ההורים בקבלת החלטות משותפות וניהול ענייני היומיום."

להמלצותיה של העוס"ית היו חילוקי דעות שונות כאשר האב הסכים לקבל את המלצותיה ומנגד האם שהתנגדה .לאחר פירוט נסיבות המקרה והמבחנים השונים שנכתבו ע"י גורוביץ היא מחליטה כי היא דוחה את תביעת האם ומורה על תיאום הורי בנוסף לקבלת תביעת האב ואף מתרה בצדדים כי הליך התיאום ההורי אינו בגדר המלצה אלא זהו צו שיפוטי לכל דבר ועניין.

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל