מזונות זמניים – טענות הדדיות על שימוש אישי בחשבון המיועד לצרכי הקטינים – החלטה זמנית של השופט אריאל ממן

כבר שנתיים וחצי שמתנהלים הליכי הגירושין לזוג שנישא ב2009 והתגרש לאחר כעשור ב2019 מנישואין אלו הביאו לעולם שלושה ילדים עליהם קיימת החלטה זמנית בדבר המזונות . והחלטה שפורסמה לאחרונה עוסקת בבקשתה של האשה בעקבות הפרות להסכם זמני בהתנהלות הכלכלית לצרכי הילדים . לטענתה הגבר מימן הוצאות אישיות בחשבון המיועד לצרכיהם בלבד. הוצאות אלו נעשות באמצעות כרטיס חוץ בנקאי אליו אין לה גישה ומדובר ברכישות שונות מאתרי אינטרנט וההוצאות האלו אינן תלויות שהות הקטינים המקרה הובא בפני השופט אריאל ממן מבית המשפט לענייני משפה בקרית גד אשר נותן את החלטתו המובאת כאן .(קח אותי למקור)

צילום: אתר הרשות השופטת

מאז סגירת החשבון המשותף מעריף קשיים בכל דבר ועניין הקשור בהתנהלות הכלכלית של שלושת הקטינים ובמימון ההוצאות שאינן תלויות זמני השהות . כל הוצאה אותה היא מבקשת נתקלת בסירוב והתנגדות לא רק סירוב כך טוענת האשה עורכת דין במקצועה בבקשתה לבית המשפט הוא אף מקזז הוצאות אלו בצורה חד צדדית..
אין לה רצון לפגוע בקטינים וברמת חייהם וע"כ היא נאלצת לממן באופן חד צדדי את ההוצאות השונות מה שיוצר עליה מעמסה כבדה ובלתי מוצדקת .
4 שנים כבר הוא מממן באופן שעליו הסכימו עד יינתן פסק דין בעניינם האשה כך טוען הגבר הגישה בקשה קנטרנית ומיותרת. עוד הוא טוען כי ההכנסה עליה הצהירה האשה אינו מדייק וכי קיימים שיתופי פעולה עם עורכי דין אחרים מחזור ההכנסות שלה מגיע ל 700.000 ₪ בשנה הסיבה בגינה הגישה את הבקשה באה כמסע נקמה לאחר שניסה לברר עם שותפיה למשרד את גובה הכנסותיה המדויק יתרה מזו טוען הגבר צו לגילוי מסמכים הוגש כבר לבימ"ש במסגרת בקשה שעדיין מצויה בבירור.
שימוש איש נעשה ע"י האשה לצרכי העסק אי רצונה לשימוש בשכירות היא הסיבה האמיתי אותה מתאר הגבר בהגשת בקשתה לאחר שהאשה גרה בביתם המשותף ולאור סירובה לשאת בדמי שימוש של שכירותו הוא. עדות לכך מתאר הגבר מתבטאת בחוסר הגשת תביעה למזונות על ציר זמן של שנתיים וחצי בהם מתקיימים הליכים בעניינם.
השופט אריאל ממן בהחלטה מפרט את הכנסות הצדדים לצד זמני השהות של הצדדים ולנוכח גיל הקטינים שאין חולק כי הם חולקים זמני שהות שווים עם הקטינים ומציין לאחר שבחן את כלל הטענות:
" מצאתי לחייב את הצדדים בחלקים שווים בכל ההוצאות שאינן תלויות שהות.
על מנת להימנע ממחלוקות, ככל שמי מהצדדים ישלם תשלום מסוים מתשלומים אלה, יהיה על ההורה השני להשיב לו מחצית התשלום, לכל המאוחר עד ל- 10 של החודש העוקב והכל בכפוף להצגת קבלות על התשלום בפועל.
לעניין הוצאות החינוך, הרי שההחזר בגין התשלום יבוצע בקיזוז מענק לימודים המתקבל מהמל"ל בתחילת השנה, ככל שמתקבל."
הבקשה היא עבור מזונות זמניים ציין כך שהיא תקפה עד לבירור ההליך העיקרי

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל