ערבות לא תשולם על דיון הערעור ונראה כי רק בגלל שביקש כך המשיב

אמרה ידועה יש בנוגע לשופטי בית המשפט לענייני המשפחה כידוע אומרים שהשופטים הכי טובים מוציאים בהליך הגירושין את שני הצדדים לא מרוצים כך עולה המחשבה שקוראים את החלטת הרב שפירא מבית הדין הרבני הגדול.

" בנסיבות אלה של אי־הגשת תגובה לגופו של ערעור – דינו של הערעור להישמע, ומעתה ובנסיבות אלה אין גם מקום להורות על הפקדת ערובה, אף לא כתנאי לשמיעתו, ולא רק כתנאי להגשת התשובה לו. כך אף לולי תגובת המערערת לבקשה זו שבמסגרתה הציעה חלופה לערובה בדמות הקביעה כי אם יידחה הערעור וייפסקו הוצאות נגדה ייגבו הללו מחלקה בתמורת הבית המשותף (שיימכר בתקופה הקרובה אם אכן יידחה הערעור) וכל שכן לאחר תגובתה ונוכח הצעתה זו.
לפיכך אני מורה כי מזכירות בית הדין תקבע מועד לדיון בערעור וכי לא תידרש ערובה להוצאות כתנאי לכך"
כך עולה מהחלטת הרב שפירא לביטול ערובה אשר ביקש בתגובה שלא מיהרה לבוא מהמשיב להפקדת ערובה .

ערעור שהגישה האשה באמצעות עורכי דינה שירה דרורי סאלם ואבנר סאלם מהמשרד המוכר בבירה מתייחס לשתי רכיבים בהם התקבלה החלטה בבית הדין הרבני בירושלים בערכאה הדיונית בה התנהל ההליך בין בני הזוג שמהחלטת הערעור עולה כי בקשתה של האשה הוא לעכב ביצוע בעניין אחד ולבטל את החלטת הערכאה הדיונית לעניין שוויון הנכסים ושווים ע"כ הוא מבקש למנות מומחה.
הרב שפירא לא חסך ביקורת בהחלטה על שני הצדדים ביחס לגבר הוא מציין כי ניתנו לו לפנים משורת הדין ציר זמן ארוך יותר מאשר התקנות מאפשרות להגיב וגם לזמן הזה בחר שלא להגיב ואף ביקש הארכה שניתנה עד למתן התגובה.
רמיזות לא דקות ביחס לסיכויי הערעור בעניין ההחלטות השונות אך מוצא לנכון לקבל את בקשת המינוי מומחה להערכת שווי על אף שבית הדין כבר מינה אחד שכזה שלא זכה לשיתוף פעולה כך נראה מהצדדים.
לעניין טענת המדור בו טענה האשה כי בעיה חמורה היא לה במדור במכירת הנכס וחלוקתו זכתה לתשובה אשר לבטח לא הניחה את דעתה אך כפי הנראה מההיגיון הבריא נראה כי הרב שפירא חותר למצות שוויון מאחר ונראה כי הזוג בהורות שוויונית לגבי זמני השהות עובדה שמעלה בעייתיות לנושא אי השוויון לנושא המדור .
לכאן ולכאן נראה כי החלטת עיכוב הביצוע שביקשו עורכי הדין אשר מייצגים את האשה הותירו אותם מרוצים . אך כפי הנראה ייצטרכו הם לחשב מסלול מחדש בנוגע למטרה אליה הם מכוונים.

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל