חלוקת הפרס של עשרות מיליונים על המדוכה של בית המשפט המחוזי בחיפה

ערעור בגין  חלקה של גרושה מהעדה המוסלמית  באיזון כספי הזכייה בשיעור של 20% מתוך הסכום נטו ששולם בפועל ושעתיד להתקבל בפועל לידי בעלה לשעבר  מפסק הדין העיקרי הגיע להרכב שופטי המחוזי בחיפה

לטענת האשה אשר ערערה, כספי הפרס הם ברי איזון , והיא זכאית למחצית מסכום הזכייה מתוקף איזון משאבים לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג,

ברקע המקרה מדובר בבני זוג הורים לשלוש קטינות מבני העדה המוסלמית אשר התגרשו בבית הדין השרעי ב2016 שם דנו הצדדים בצו הגנה ,אחריות הורית ומזונות ילדים כארבע שנים טרם הגירושין זכו בן זוגה של האשה אשר  ערערה .אחיו ואביו בפרס של עשרות מליוני שקלים ובעקבות עמידתם על הפרס ולצידם תביעות לקבלת הפרס הליך שהגיע לעליון והתקבל עת הגירושין וטרם התחלתם

לצד טענות האשה הפרס התקבל עוד לפני שהתגרשה מבעלה ועיקר הגירושין נבעו מאלימות כלפיה ורצון בעלה בבן זכר מנגד טוען הבעל כי במסגרת הליך בוררות בין הצדדים את כל ענייני הרכוש הינו ממיר ב"מוהר" ובסכום כולל של 50000 ₪

בפסק דין אשר נפסק לטובת האשה אשר נשא ציטוטים רבים מהפסיקה במקרים מעיין אלו בלטו דבריו של כב' השופט שאול שוחט :

"אין ולא יכולה להיות מחלוקת שכספי זכייה של מי מבני הזוג, בלוטו או בפייס וכיוצ"ב, במהלך החיים המשותפים, מהווים הם רכוש משותף או נכס בר איזון, בין אם נרכש הכרטיס הזוכה מחשבון משותף, מחשבון פרטי של מי מבני הזוג ובין אם מדובר במנוי קבוע שהתשלום החודשי עבורו משולם מחשבון משותף או פרטי של אחד מבני הזוג…. משום כך אין מקום לדעתי, מקום והזכייה היתה במהלך חיים משותפים תקינים כשאין מחלוקת לתחולתה של חזקת השיתוף לקבוע, כי זכייתו של בן זוג בכספי הגרלה, זכייה פרטית היא ועל בן הזוג האחר לעבור את מבחן השימוש שנעשה בכספים אלה כמלמד על שיתופו בהם. זכה הבעל – זכתה האשה וההיפך. כך גם במהלך חיי הנישואין של בני זוג החוסים תחת כנפיו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון")….העולה מהמקובץ הוא שכספי זכייה בהגרלה של אחד מבני הזוג, במהלך חיים  משותפים ,משותפים הם או ברי איזון הם לשני בני הזוג אלא אם הוכח אחרת ע"י בן הזוג הזוכה על פי הכללים של הילכת השיתוף ו/או הקריטריונים של חוק יחסי ממון . אין בכספים אלה כשלעצמם, משום הולדתם בהגרלה ,כדי להפכם לפרטיים של בן הזוג הזוכה".

 

בסיכום הכרעת הדין ייחס ג'רוסי את החלוקה :

לסיכום – אציע לחברי לקבל את ערעורהּ של המערערת באופן שייקבע, כי היא זכאית למחצית מן הסכום נטו שיתקבל אצל המשיב בגין חלקו בפרס, לאחר קיזוז חלקו העודף שאינו בר איזון בשיעור 28% בגין מאמציו לאחר הקרע. על כן, המשיב ישלם למערערת סכום השווה ל 36% מן הסכום נטו שהתקבל או יתקבל לידיו."

לסילמן ולאטיאס לא נותר אלא אלא להסכים עם פסיקתו של ג'רוסי ומשכך הזכייה תתחלק בנוסף להוצאות שלא נראה שיתקשה לספוג אותם הבעל ע"ס 10000 ₪ .

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל