פרשה בראי המשפחה – פרשת מצורע

בפרשתנו מתואר סוג נוסף של צרעת, צרעת הבית. צרעת זו נותקה במידה מסוימת משאר סוגי הצרעת. כל שאר סוגי הצרעת כבר הוזכרו בפרשת תזריע ואילו צרעת הבית מוזכרת רק בפרשת מצורע, ויש להבין מדוע? (שאלה זו נשאלה ע"י האברבנאל),

מאת הרב גור אלון- ישיבת הר ברכה

עוד יש לשאול מדוע צרעת הבית קשורה לכניסה לארץ ישראל כפי שאומרת התורה: "כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". בנוסף יש להבין מדוע משמע מלשון הפסוקים שצרעת הבית היא בשורה טובה, נתינה אלוקית אלינו, כלשון הגמרא (הוריות י ע"א): '"ונתתי נגע צרעת' ר' יהודה אומר: בשורה היא להם שנגעים באים עליהם"

חז"ל נותנים שתי סיבות מרכזיות לצרעת הבית:

האחד, צרות העין, כדברי המדרש (ויק"ר יז, ב):

"…אומר אדם לחברו השאילני קב חיטים ואמר לו אין לי… אישה אומרת לחברתה השאילני נפה והיא אומרת אין לי… מה הקב"ה עושה? מגרה נגעים בתוך ביתו ומתוך שהוא מוציא את כליו הבריות רואות ואומרות: לא היה אומר אין לי כלום? ראו כמה חיטים יש כאן…ועל עין הרע… שנאמר 'ובא אשר לו הבית' – מי שייחד ביתו לו ואינו רוצה להנות לאחרים…", וכדברי הגמרא (יומא יא, ב) : " ובא אשר לו הבית .' .. – מי שמייחד ביתו לו, שאינו רוצה להשאיל כליו ואומר שאין לו", וכן בערכין (טז,א): "ועל צרות העין, דכתיב: 'יובא אשר לו הבית…', ותנא דבי ר' ישמעאל: מי שמיוחד ביתו לו".

השני, גזל, כדברי הגמרא (ערכין טז, א):

"…ועל הגזל, דכתיב: 'וצווה הכהן ופנו את הבית', תנא: הוא כונס ממון שאינו שלו, יבא הכהן ויפזר ממונו".

צרעת הגוף, סיבתה המרכזית היא לשון הרע. צרעת הגוף באה על אדם המעורה בחברה, אבל פוגע בה. לעומת זאת צרעת הבית באה לאדם שמסוגר בביתו, שדואג אך ורק לעצמו. אולי הביטוי החריף ביותר לכך היא שאדם שיש לו צרעת הגוף יוצא מחוץ למחנה, אך אדם שיש לו צרעת הבית יוצא מביתו ונכנס לקהילה, נכנס לחברה.

ממילא מובנת ההפרדה בין שני סוגי הצרעות. צרעת הגוף עניינה להוציא את הפוגע בחברה (ועל כך כתבנו בשבוע שעבר), ואילו צרעת הבית עניינה הפוך – להכניס את האדם המתנתק לתוך הציבור והחברה. בכך גם מובן מדוע דווקא צרעת זו תלוייה בארץ, כי בארץ ישראל עם ישראל הופכים לאומה ומופיע כוח הכלל, וכל יחיד נדרש להיות חלק מהכלל, כדברי הזוהר הקדוש: "'גוי אחד בארץ, ודאי בארץ הם גוי אחד – עמה אקרון אחד…".

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל