אלו הטענות שהעלו הבנות בניסיון לבטל את הצוואה או לחילופין תחת משנה זהירות לשנותה

המקרה המדובר הפעם עוסק בצואתו של מנוח שנפטר ב2019 לאחר שלקה כשנתיים קודם לכן במחלת ניוון שרירים ALS. ולו שלוש בנות מאשתו שלה היה נשוי 52 שנים בתביעות אשר עסקה השופטת מיכל סער התנגדות של שתי בנות לצוואה ומנגד בקשת צו קיומה ע"י אשתו של המנוח .
את הצוואה ערך המנוח בפני עדים ב2014 ובה ציווה את רכושו ונכסיו לאשתו איתה כזכור ניהל חיי נישואין למעלה מחמישה עשורים
עוד נקבע בצוואה, כי במידה ואשתו תרקום זוגיות חדשה , יוענק מעיזבונו סכום שלא יפחת מ-500,000 ₪ לכל אחת מבנותיו – וכן סכום של 250,000 ₪ לכל אחד משני נכדיו – ילדיה של בתו השלישית עוד הוסיף בצוואה שהזוגיות יכולה להיות במסגרת ידועים בציבור ,חיי נישואין וכיוב' כמו כן הוסיף המנוח בצוואתו כי כי אם המבקשת תלך לבית עולמה לפניו יורשיו יהיו שתי המתנגדות, אשר תקבלנה כל אחת 1/3 מהעיזבון, וכן שני נכדיו – ילדיה של הבת ס', כאשר כל אחד מהנכדים יקבל 1/6 מהעיזבון עוד קבע המנוח בצוואתו, כי לבת אחת מבנותיו הוא אינו מצווה דבר מעיזבונו, למעשה מנשל אותה אך לא את ילדיה
בטענת הבנות אשר התנגדו לצוואה אין מדובר ברצונו החופשי של אביהן בחלוקת עיזבונו ויש צורך לבטל את הצוואה בגין תחבולה, תרמית, הטעיה ,אונס מאחר ומדובר בתרמית שאביהן למעשה חשב שמדובר בצוואה הדדית ולנוכח יחס החלוקה לאחיינית ניתן להבין כי הסתירה בצוואה עובדה זו מאביהן בנוסף טענו כי בצוואה קיימים פגמים מאחר ואין על כל מסמך בנפרד את חתימת אביהן אלא על העמוד האחרון סך כל העמודים בצוואה מסתכם בשלושה כמו כן אין הוא מתנה את בהוראות ספציפיות או תנאים כלשהם עוד העלו הבנות כי נמנע מאביהן לשנות את הצוואה על אף שהביע רצון שכזה בפני בן דודו על מרקם היחסים עם אימם הן טוענות שלאורך שנים קיימת הזנחה הבת הבכורה נותקה ממנה עוד בילדותה והייתה לה שליטה מוחלטת בכל הנוגע לאביהן המנוח .
עוד העלו במסגרת טענות התביעה את מרקם היחסים בין אביהן לאימן שלמעשה לא טיפלה , לא סעדה ואף הזניחה אותו ואת צרכיו הרפואיים על אף שהיה תלוי בה תלות מוחלטת ובמידה וטיפולו היה ראוי ניתן היה להאריך ימים למרות מחלת ניוון השרירים בה לקה
כמו כן ציינו הבנות את הקשר הרציף של אביהן עימן עם אהבתו לנכדיו עד שהאם גרמה לנתק ולשליטה בתדירות הקשר .
דאגה ייחודית הייתה לו לאב לביתו הרווקה בצל מחלתה בכלי הדם והמיגרנות מהם סובלת באופן תדיר והאב תמך בה כלכלית כל חייה עוד העלו המתנגדות את ציר הזמן בו הופסק הסיוע לילדה זו המצוין בעת פטירת אביהן
אי לכך ובהתאם לזאת ביקשו הבנות לבטל את הצוואה או לחילופין לשנותה ובעיקר את תנאי הזוגיות של אימן .
האמא מנגד שמיוצגת באמצעות עורכת דינה מורן גוהר טוענת שכעס הוא זה שהוביל את בנותיה להתנגד לצוואתו של מי שהיה צלול עד יומו האחרון והמניע העיקרי שהעלו בנותיה המתנגדות הוא ביקורתן הקשה לאורך השנים על תפקודה כאם כמי שהייתה נשואה לו 52 שנים תחת טיפול מסור אשר בגינו החליט לחלק את רכושו כפי שחילק מתוך רצון אחרון כמו כן ציינה האם כי בעלה עבד כבכיר בחברה ובמידה ורצונו הכנה היה לשנות את אופן החלוקה שהיה הוא עצמאי שיכל היה לעשות כן ואין שחר לטענות השליטה שר טוענות הבנות שהייתה מצויה באם כנגד אביהן .
לטענות פגמי הצוואה טענה כי מדובר בצוואה אשר נערכה בפני שני עדים כאשר אחד מהם הוא עו"ד ואין חיוב לחתום עלכל מסמך הצוואה כולה ערוכה בשלושה עמודים ברורים בלבד כמו כן העמודים ממוספרים וע"כ ביקשה לדחות את התנגדות הבנות ולקבל את צו קיומה

השופטת מיכל סער שדנה בתיק פורטת את כל טענות המתנגדות אחת אחת לכל סעיף וסעיף לתרמית, לכפייה למצב האב בעת עריכת הצוואה מביאה בנוסף את הסתירות אשר הועלו ומתוך דיוני ההוכחות אשר התקיימו בפניה , ציטוטים מחקירת הבנות
ובסוף מכריעה :
"ראשית, במסגרת הצוואה ציווה המנוח את רכושו, ככל והמבקשת לא תהיה בחיים, למתנגדות ולנכדיו – ילדיה של הבת הבכורה שהייתה מנותקת מהמשפחה (אף לטענת המתנגדות, אם כי תלו זאת באשמת האם – המבקשת), ולא נישל את המתנגדות. כמו כן, המנוח קבע במסגרת צוואתו תנאי, לפיו ככל והמבקשת תהיה בזוגיות לאחר מותו, המתנגדות יקבלו סכומי כסף מתוך רכושו. תוכן הצוואה מתיישב עם התמונה שנפרשה לפניי, לפיה המנוח חפץ לדאוג לרעייתו עמה חי כ-52 שנה, תוך שהוא אינו מנשל את המתנגדות, אלא קובע מתי וכיצד יקבלו סכומים מרכושו. בנוסף, המנוח אף כלל בצוואתו את נכדיו מבתו הבכורה. מהחקירות עלה, כי המתנגדות אינן שבעות רצון באשר לאופן חלוקת רכושו של המנוח, ואולם אין בכך כדי להוכיח תרמית או השפעה בלתי הוגנת ולפסול את צוואת המנוח.
שנית, ככל והמבקשת אכן הייתה משפיעה על המנוח ומתערבת בעריכת הצוואה, הרי שיש להניח כי לא הייתה מתנה את קבלת רכושו של המנוח בתנאי שנכתב בצוואה – תנאי לפיו לא תקיים זוגיות נוספת. מדובר בתנאי שאינו לטובתה ואף מגביל ומצר את צעדיה. בכתיבת תנאי זה בצוואה יש לחזק את הטענה כי המנוח הוא שקבע את תנאי הצוואה, בהתאם לרצונו.
בנוסף לדחיית ההתנגדות וקבלת קיום הצוואה הטילה סער הוצאות על סכום של 20000 ₪ אותם ייצטרכו לשלם הבנות שיוצגו באמצעות עורך דינם אביחי ויצמן תוך 30 יום .

לעניינים נוספים

עקבו אחרינו

במערכת

Previous
Next

הצטרפו לניוזלטר שלנו

בהשארת פרטים אתם נשארים מעודכנים,
פסק דין שטורף מחדש את הקלפים, שינוי חקיקה, החלטה חריגה,
בהרשמה מהירה ישירות למייל